Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de carga (costarricense) s


1 carga (costarricense) :

431.35603862712 libra (troy)
354.94382709888 libra
161000.00322 gramo
161.00000322 kilogramo
161000003.22 microgramo
161000003220 microgramme
5176.2628035253 onza (troy)
0.16100000322 tonelada
5679.1141135823 onza
10.959753219195 arroba
10733.338914667 thai
805000.0161 quilate (internacional)
805000.0161 quilate (métrico)
621152.50242305 quilate (británico)
1.150000483 carga (mexicana)
1.28800002576 carga (colombiana)
1 carga (costarricense)
322.00000644 catty (china)
268.33387536668 catty (Japón, Tailandia)
3.5494382709888 cental
16100000.322 centigramo
3.2200000644 quintal (Alemania)
3.2200000644 quintal (Dinamarca)
322.00000644 chin (China)
42933.387858668 chin (Camboya)
42592.550851851 chin (Hong Kong)
50.708722014174 clove
146363.65392727 denaro (Italia)
126274.55652549 denier (Francia)
42368.438847369 dracma
90865.664817313 dram
1.7674097353482E+32 electrón masa
1.6100000322E-13 exagramo
1.6100000322E+20 femtogramo
0.00016100000322 gigagramo
1.6100000322E-10 gigatonelada
2484616.4496923 grano
196341.11392682 grano (Alemania)
3282371.4656474 grano (Italia)
3220000.0644 grano (España)
42102.466842049 gros (Francia)
16.41749232835 hyl