Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de quilate (internacional) s


1 quilate (internacional) :

0.000535846 libra (troy)
0.000440924 libra
0.2 gramo
0.0002 kilogramo
200 microgramo
200000 microgramme
0.00643014 onza (troy)
2.0E-7 tonelada
0.0070548 onza
1.36146E-5 arroba
0.01333334 thai
1 quilate (internacional)
1 quilate (métrico)
0.771618 quilate (británico)
1.428572E-6 carga (mexicana)
1.6E-6 carga (colombiana)
1.242236E-6 carga (costarricense)
0.0004 catty (china)
0.000333334 catty (Japón, Tailandia)
4.40924E-6 cental
20 centigramo
4.0E-6 quintal (Alemania)
4.0E-6 quintal (Dinamarca)
0.0004 chin (China)
0.0533334 chin (Camboya)
0.05291 chin (Hong Kong)
6.29922E-5 clove
0.1818182 denaro (Italia)
0.1568628 denier (Francia)
0.0526316 dracma
0.1128766 dram
2.19554E+26 electrón masa
2.0E-19 exagramo
2.0E+14 femtogramo
2.0E-10 gigagramo
2.0E-16 gigatonelada
3.08648 grano
0.243902 grano (Alemania)
4.07748 grano (Italia)
4 grano (España)
0.0523012 gros (Francia)
2.03944E-5 hyl