Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de bars


1 bar :

100000 pascal
1000 milibar
1000 hectopascal
100 kilopascal
1 bar
0.9869 atmósfera física (atm)
100 centibar
10000000 centipascal
75006.2 centitorr
10 decibar
1000000 decipascal
7500.62 decitorr
1000000 decipascal
7500.62 decitorr
0.1 decabar
10000 decapascal
1.0E-18 exabar
1.0E-13 exapascal
1.0E+15 femtobar
1.0E+20 femtopascal
1.0E-9 gigabar
0.0001 gigapascal
0.01 hectobar
1000 hectopascal
0.001 kilobar
1.0E-6 megabar
0.1 megapascal
1000000 microbar
100000000000 micropascal
1000 milibar
100000000 milipascal
750062 militorr
1000000000 nanobar
1.0E-15 petabar
1.0E-10 petapascal
1000000000000 picobar
1.0E+17 picopascal
1.0E-12 terabar
1.0E-7 terapascal