Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de decibar s


1 decibar :

10000 pascal
100 milibar
100 hectopascal
10 kilopascal
0.1 bar
0.09869 atmósfera física (atm)
10 centibar
1000000 centipascal
7500.62 centitorr
1 decibar
100000 decipascal
750.062 decitorr
100000 decipascal
750.062 decitorr
0.01 decabar
1000 decapascal
1.0E-19 exabar
1.0E-14 exapascal
1.0E+14 femtobar
1.0E+19 femtopascal
1.0E-10 gigabar
1.0E-5 gigapascal
0.001 hectobar
100 hectopascal
0.0001 kilobar
1.0E-7 megabar
0.01 megapascal
100000 microbar
10000000000 micropascal
100 milibar
10000000 milipascal
75006.2 militorr
100000000 nanobar
1.0E-16 petabar
1.0E-11 petapascal
100000000000 picobar
1.0E+16 picopascal
1.0E-13 terabar
1.0E-8 terapascal