Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de gigabars


1 gigabar :

1.0E+14 pascal
1000000000000 milibar
1000000000000 hectopascal
100000000000 kilopascal
1000000000 bar
986900000 atmósfera física (atm)
100000000000 centibar
1.0E+16 centipascal
75006200000000 centitorr
10000000000 decibar
1.0E+15 decipascal
7500620000000 decitorr
1.0E+15 decipascal
7500620000000 decitorr
100000000 decabar
10000000000000 decapascal
1.0E-9 exabar
0.0001 exapascal
1.0E+24 femtobar
1.0E+29 femtopascal
1 gigabar
100000 gigapascal
10000000 hectobar
1000000000000 hectopascal
1000000 kilobar
1000 megabar
100000000 megapascal
1.0E+15 microbar
1.0E+20 micropascal
1000000000000 milibar
1.0E+17 milipascal
7.50062E+14 militorr
1.0E+18 nanobar
1.0E-6 petabar
0.1 petapascal
1.0E+21 picobar
1.0E+26 picopascal
0.001 terabar
100 terapascal