Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de gigapascals


1 gigapascal :

1000000000 pascal
10000000 milibar
10000000 hectopascal
1000000 kilopascal
10000 bar
9869 atmósfera física (atm)
1000000 centibar
100000000000 centipascal
750062000 centitorr
100000 decibar
10000000000 decipascal
75006200 decitorr
10000000000 decipascal
75006200 decitorr
1000 decabar
100000000 decapascal
1.0E-14 exabar
1.0E-9 exapascal
1.0E+19 femtobar
1.0E+24 femtopascal
1.0E-5 gigabar
1 gigapascal
100 hectobar
10000000 hectopascal
10 kilobar
0.01 megabar
1000 megapascal
10000000000 microbar
1.0E+15 micropascal
10000000 milibar
1000000000000 milipascal
7500620000 militorr
10000000000000 nanobar
1.0E-11 petabar
1.0E-6 petapascal
1.0E+16 picobar
1.0E+21 picopascal
1.0E-8 terabar
0.001 terapascal