Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de hectobars


1 hectobar :

10000000 pascal
100000 milibar
100000 hectopascal
10000 kilopascal
100 bar
98.69 atmósfera física (atm)
10000 centibar
1000000000 centipascal
7500620 centitorr
1000 decibar
100000000 decipascal
750062 decitorr
100000000 decipascal
750062 decitorr
10 decabar
1000000 decapascal
1.0E-16 exabar
1.0E-11 exapascal
1.0E+17 femtobar
1.0E+22 femtopascal
1.0E-7 gigabar
0.01 gigapascal
1 hectobar
100000 hectopascal
0.1 kilobar
0.0001 megabar
10 megapascal
100000000 microbar
10000000000000 micropascal
100000 milibar
10000000000 milipascal
75006200 militorr
100000000000 nanobar
1.0E-13 petabar
1.0E-8 petapascal
1.0E+14 picobar
1.0E+19 picopascal
1.0E-10 terabar
1.0E-5 terapascal