Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de kilobars


1 kilobar :

100000000 pascal
1000000 milibar
1000000 hectopascal
100000 kilopascal
1000 bar
986.9 atmósfera física (atm)
100000 centibar
10000000000 centipascal
75006200 centitorr
10000 decibar
1000000000 decipascal
7500620 decitorr
1000000000 decipascal
7500620 decitorr
100 decabar
10000000 decapascal
1.0E-15 exabar
1.0E-10 exapascal
1.0E+18 femtobar
1.0E+23 femtopascal
1.0E-6 gigabar
0.1 gigapascal
10 hectobar
1000000 hectopascal
1 kilobar
0.001 megabar
100 megapascal
1000000000 microbar
1.0E+14 micropascal
1000000 milibar
100000000000 milipascal
750062000 militorr
1000000000000 nanobar
1.0E-12 petabar
1.0E-7 petapascal
1.0E+15 picobar
1.0E+20 picopascal
1.0E-9 terabar
0.0001 terapascal