Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de megabar s


1 megabar :

100000000000 pascal
1000000000 milibar
1000000000 hectopascal
100000000 kilopascal
1000000 bar
986900 atmósfera física (atm)
100000000 centibar
10000000000000 centipascal
75006200000 centitorr
10000000 decibar
1000000000000 decipascal
7500620000 decitorr
1000000000000 decipascal
7500620000 decitorr
100000 decabar
10000000000 decapascal
1.0E-12 exabar
1.0E-7 exapascal
1.0E+21 femtobar
1.0E+26 femtopascal
0.001 gigabar
100 gigapascal
10000 hectobar
1000000000 hectopascal
1000 kilobar
1 megabar
100000 megapascal
1000000000000 microbar
1.0E+17 micropascal
1000000000 milibar
1.0E+14 milipascal
750062000000 militorr
1.0E+15 nanobar
1.0E-9 petabar
0.0001 petapascal
1.0E+18 picobar
1.0E+23 picopascal
1.0E-6 terabar
0.1 terapascal