Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de petapascal s


1 petapascal :

1.0E+15 pascal
10000000000000 milibar
10000000000000 hectopascal
1000000000000 kilopascal
10000000000 bar
9869000000 atmósfera física (atm)
1000000000000 centibar
1.0E+17 centipascal
7.50062E+14 centitorr
100000000000 decibar
1.0E+16 decipascal
75006200000000 decitorr
1.0E+16 decipascal
75006200000000 decitorr
1000000000 decabar
1.0E+14 decapascal
1.0E-8 exabar
0.001 exapascal
1.0E+25 femtobar
1.0E+30 femtopascal
10 gigabar
1000000 gigapascal
100000000 hectobar
10000000000000 hectopascal
10000000 kilobar
10000 megabar
1000000000 megapascal
1.0E+16 microbar
1.0E+21 micropascal
10000000000000 milibar
1.0E+18 milipascal
7.50062E+15 militorr
1.0E+19 nanobar
1.0E-5 petabar
1 petapascal
1.0E+22 picobar
1.0E+27 picopascal
0.01 terabar
1000 terapascal