Conversión de unidades de longitud, volumen, masa, temperatura, superficie, velocidad, ...

Conversor de Bohrs


1 Bohr :

1.7361513875071E-10 pie
5.7871536523929E-11 yarda
5.2917892597845E-14 kilómetro
5.2917892597845E-11 metro
5.2917892597845E-5 micrómetro
5.2917892597845E-8 milímetro
3.2881643841416E-14 milla
0.052917892597845 nanómetro
2.0833827233664E-9 pulgada
2.8573386533455E-14 milla náutica
9.5244798171158E-15 legua
5.2917892597845E-10 decímetro
5.2917892597845E-9 centímetro
0.52917892597845 ångström
1.3474377156404E-14 ri (unidad japonesa)
2.8573386533455E-14 kairi (unidad japonesa)
4.8507715428741E-13 cho (unidad japonesa)
1.7462798721504E-11 jyo (unidad japonesa)
2.9104629257244E-11 ken (unidad japonesa)
1.7462798721504E-10 shyaku (unidad japonesa)
1.7462798721504E-9 sun (unidad japonesa)
2.2049139555066E-9 mon (unidad japonesa)
0 redshift
1.715E-27 pársec
5.594E-27 año luz
3.53734416E-22 unidad astronómica, au
2.941917321E-21 minuto luz
1.76515039265E-19 segundo luz
8.4304553055479E-11 alen (Dinamarca)
9.0502296636539E-13 arpent (Canadá)
7.4406261245052E-11 arshin (Rusia)
1 Bohr
3.0531877738501E-11 braza (Argentina)
3.1649450712275E-11 braza (España)
0 braza (Colombia)
2.4113201955845E-13 cable (EE.UU.)
2.893587409775E-13 cable (Inglaterra)
1.6806775606968E-10 cape foot
2.0166903033254E-9 cape inch
1.4006836991724E-11 caperood
2.6305325656711E-12 cadena de Gunter
4.0737410833351E-13 cuadra (Argentina)
4.2202654361493E-13 cuadra (Chile)
6.6147365747306E-13 cuadra (Colombia)
6.2997692779883E-13 cuadra (Ecuador)
6.1063543805431E-13 cuadra (Paraguay)
6.1603835488855E-13 cuadra (Uruguay)